Nyheter

Nyheter


Ny låssmed


28 Oktober 2018

Vi har nu möjlighet att beställa nya hemnycklar från Lås Larmteknik AB som ligger vid mölnvik, mörtnäs hagväg 1.

 

Beställning av nycklar sker via nyckelansvarig i styrelsen, Joakim Österman.

 

För mer information läs under rubriken "Beställning av nycklar".

Nu finns signerad årsredovisning avseende 2017 tillgänglig på hemsidan.

 

Årsredovisning 2017

 

 

Planerad årsstämma


22 Mars 2018

Styrelsen planerar hålla Årstämma den 8 maj 18:30 på Församlingshemmet Kyrkettan vid Kyrkan i Gustavsberg

Inför stämman vill vi få in motioner som skall behandlas. Motioner skall lämnas i Drejas postlåda på Chamottevägen 9 senast den 14 april. Formell kallelse med dagordning kommer att anslås senast den 22 april.


Upphandling av bredband och TV

Avtalet med Comviq är uppsagt för omförhandling och går ut 2019. Vi avser att ta in offerter även från andra leverantörer. Om någon är missnöjd med dagens funktionalitet, kanalutbud eller annat är det viktigt att vi får veta det. Lägg i så fall en lapp med detaljerade synpunkter i postlådan senast den 31 augusti.


Två års besiktning av lägenheterna

Besiktning utförs på Chamottevägen 7 den 28 maj.

Magnus Isaeus gata 1 och Stig Lindbergs gata 8 den 29 maj

Stig Lindbergs gata 10 och Chamottevägen 9 den 7 juni

Inför besiktningen, där tillträde till lägenheterna skall till, är det viktigt att eventuella brister, även de som felanmälts noteras så att besiktningsmannen kan delges detta. Om inte någon är hemma så sätt fast en lapp på insidan av dörren.

Vi återkommer med mer detaljerad kallelse rörande tider etc.

Gustavsberg 2018-03-22


BRF Dreja Porslinsfabriken


Styrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                             


På gång


5 Mars 2018

Information från styrelsemöte mars 2018.


  • Förberedelserna inför årets stämma är i full gång, vi återkommer med datum, vi siktar på att klara detta nu under våren.
  • 2-årsbesiktningen kommer att ske 28- 29 maj och 7-8 juni, mer information kommer närmare hur det kommer gå till. Men ett tips är att ni redan nu synar er lägenhet och noterar bygg fel så att ni inte glömmer bort felaktigheter.
  • Vi planerar att hålla en städdag söndagen 6 maj. Till den kommer vi bjuda in Räddningstjänsten för information om vad som gäller vid brand och annan fara i våra fastigheter.
  • En brandskyddsinspektion kommer genomföras i vecka 11
  • Ett antal cykelställ skall inköpas till vår cykelkällare för att bl.a. underlätta för de cyklar som saknar stöd.
  • En arbetsgrupp bestående av boende har bildats som skall arbeta med förslag till utsmyckningar, trädgård, målning och övriga trivselaktiviteter. Är du intresserad att delta kan du höra av dig till styrelsen.
  • En fråga från boende om tvätt av glasväggar som finns på utsidan av balkonger på Chamotte 9 och 7 har behandlats av styrelsen. Vi beslutade att föreningen inte skall bekosta en sådan rengöring utan det får de boende som det berör bekosta själva. Men vi har tagit in en offert på vad kostnaden för skylift och arbete blir, så om intresse finns för dessa balkongägare så kan vi hjälpa till med bokning för tvätt. Det blir ju betydligt billigare om man kan gå ihop vid ett tillfälle för detta.
  • Finns intresse så hör av er till styrelsen.
  • På fråga har vi också börjat arbeta med inglasning av balkongerna. Vi har kontaktat ett företag som har mycket bra lösningar för våra balkonger, vi väntar just nu på prisuppgifter på de olika lösningarna. Mer information kommer så fort vi vet.


/Styrelsen


På gång


12 December 2017


Nedan följer information om vad styrelsen gjorde på styrelsemötet den 12 december.


 •Inför 2-årsbesiktningen tänker vi gå ut med en blankett för noteringar av brister.

 •Ikano har fortfarande en del att rätta till efter slutbesiktningen.

 •Sopkasunerna är felanmälda, regnvatten läcker in i schakten.

 •Styrelsen köper in sopborstar, skyfflar och skoborstar till varje port så vi kan hålla rent.

 •Vi har sett problem med att boende dumpar olika saker utanför sina förråd, och det är inte tillåtet. Vi kommer informera om hur vi tänker hantera detta, om inte dessa saker tas om hand så kommer vi se till att det slängs efter en vis tid.

 •Vi kan också konstatera att återvinningsrummet inte sköts som det skall, av någon anledning så tycks en del boende tycka att det är ok att lämna kvar sina plastpåsar efter att man slängt sina tidningar och glas där man ska. Men vem har man tänkt ska slänga dessa påsar? Vi hoppas att man är medveten om att allt som behöver hanteras när det gäller bortforsling av dessa saker hamnar som en kostnad för föreningen som i slutändan kan innebära en höjning av avgiften för oss som bor här.

 •Föreningen har köpt in två grillar som kommer förvaras i cykelkällaren i Chamottevägen 9, tanken är att alla ska kunna använda dessa om man vill grilla ute på vår gård.

 •Vi kommer se till att ett förråd kommer finnas i cykelkällaren för föreningens inventarier.

 •Styrelsen har fått vetskap om att ljudnivån på sena festligheter har stört flera boende under föregående sommar, så vi tänker uppmärksamma detta under kommande säsong.

 •Vi har omförhandlat alla avtal som vi har idag, resultatet har blivit att vi därigenom fått lägre kostnader på alla avtal vi har idag.

 •Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall komma med förslag på utsmyckningar, ommålningar o.dyl.

 •Avslutningsvis så har vi tagit beslut att godkänna grå färg på markis och balkongskydd, samma grå nyans som finns på våra balkongräcken.Gårdsmingel


10 December 2017

Andra advent och Nobeldagen till ära hade vi korv- och glöggmingel på gården.

En blandning i åldrar av små och stora och även fyrbenta vänner träffades i värmen av grillarna.

Trevligt att så många kom och passade på att prata med sina grannar!

Det ska bli en årlig tradition men då till första advent. Då ska vi

även ha en julgran på gården.


Vi i styrelsen vill passa på att önska en riktigt

          

God Jul

&

Gott Nytt År!

Årsstämma


16 Oktober 2017


Nu finns protokoll från stämman den 16 oktober tillgängligt. Se under fliken "Om föreningen" eller här.


.

Nytt


Ny låssmed

28 oktober 2018